Moeder Brugse

Moeder Brugse is een studentenclub, bestaand uit studenten hoofdzakelijk afkomstig uit regio Brugge. De leden komen wekelijks samen voor allerhande studentikoze activiteiten in hun clubcafé de Ambiorix. Moeder Brugse werd opgericht in 1886 en is onafgebroken blijven voort bestaan tot op de dag van vandaag. De club staat er voor bekend jaarlijks schitterende evenementen te organiseren en volk te trekken van over heel Vlaanderen.

01

Geschiedenis

En toen sprak Jahweh, het was 1886 : "Het is niet goed voor U alleen te zijn, Ik zal voor U Moeder Brugse creëeren." En wie men niet zag, van al wie wapens droeg, waren zij. Niemand die toen in Leuven was herinnert er zich iets van. En zie, de kleine groeide op tot een welige deerne. En wie 's avonds rond haar vergaderden zagen 's morgens de bergen opspringen lijk rammen en de heuvels als lammeren. De Dijle vlood tot haar bronnen terug (Ps. 113, 3 en 4) en altijd behandelde de Petermanse politierechter dit licht zedendelict met zijn juridisch niet begrijpend hoofd.

De essentie van de club was ontspanning en men had er niet meer in gevonden dan er in gezocht werd. Geen verslagen van alle griffies kunnen de grootheid melden van al Moeders daden. Geen lijnen meten haar bestaan. Hoe ijverig en geniaal haar geheimschrijvers decenniën hun pen hanteerden, roekeloos ging de omschrijving van haar eerste vormen verloren in de roes om haar 10e lustrum. Een erelid heeft ze nog laatst op de piano zien liggen, die verslagen, 't was al laat in de avond en dan heeft een snodaard ze onder zijn arm genomen, streelde ze minzaam en liep er geniepig mee naar zijn kot. Zal hun onzalig slot hen nog het licht laten herwinnen ? Of duikt de zuinige pruimenmond van hun beatus possidens een iam foetet ?

Het was in 1907 dat apotheker Karel De Wolf praeses was van Moeder Brugse. In zijn "Brugsch Volk" ontbreekt nog "Student op zijn Brugs" en "President van 't jaar zeven".

Ze noemde toen "Brugsche Gilde" en de leden vergaderden in "De Beker", dronken champagne in "demi's" van zeven frank de fles, betaalden een Brugsche kluite voor een grote "Jack-Op" en als ze salamanderden riepen ze : "Bierbaas"! Ze vierden lustrum in 1910, speelden er een revue met verzen van hunnen tijd, van

"... onzen President,

Eens in de weke kontent.

Als hij naar zijn liefste Maatje gaat ..."

Als hij naar zijn liefste Maatje gaat ..."

In den Bel kwamen z'ook, maar dan aan 't venster, want verder zat het Zuiden van Westvlaanderen en dat, dat was een ander volk. Ze hadden een beloenberd, Yzeren Arm ofte kartel, met in midden den Beer, in zijn poten 't schild van Brugge. Boven en onder de schone spreuk, ondertitel van de stichting. Links en rechts in grote fiere cijfers : 1886.

Zeker en vast moesten alle zustergilden te dien tijde bevestigen dat de Brugse als modelclub bestond. Ze was vermaard om haar schachtendoop die toen bij de andere clubs nog niet bestond. Op de bijeenkomsten moest er altijd iets kluchtigs vooorvallen. De Bruggelingen waren sterk in dichten en liedjes, voor revues extra !

In 1906, 1907 en 1908 waren er grote veranderingen gekomen in de Leuvense studentenwereld. 't Was de tijd dat Jef Van den Eynde aan 't hoofd was der studenten en Ernest Claes hoofdopsteller van "Ons Leven". Kunst- en liederavonden ontstonden. Edgard Tinel kwam met zijn "Katharina" en "Godelieve". Blockx met "Baldie". Hullebroeck, Botrel en Arthur Meulemans met hun liederen.

En toch bleef alles even studentikoos.

De studentenpetten kwamen op en 't waren nogmaals de Bruggelingen die ze 't eerst in Leuven brachten. "Ons Leven" vierde feest met een lichtstoet. Joe English, die toen te Leuven verbleef, maakte voor de Brugse een schip dat de eerste prijs in de stoet veroverde. Zelfs Ernest Claes maakt hiervan melding in zijn boek "Leuven, o dagen schone dagen".

Net als de geschiedenis van Moederbrugse heeft ook het spel pokeren een rijke geschiedenis. Naar het schijnt is dit rond 1829 in New Orleans ontstaan en werd toen zelfs nog met een 20 kaart deck gespeeld. Tegenwoordig zijn er vele varianten van het door velen geliefde spel, maar Texas holdem blijft toch wel een van de bekendste pokergames. Dit spel wordt zelfs beoefend door onze eigen studenten.

Zoveel is er nog uit die tijd, teveel om te verhalen. De uitstapjes naar Wijgmaal, Bertem en de Zoete Waters in Heverlee. Hoe ze de Munichtonnetjes van de Walen uitlapten. Van het wit paardje van de tram dat geverfd werd...

(uit het boek Moeder Brugse 1885-1985, DEMEY,J. en VAN HOONACKER,M.)

02

Clublied

Hef op den kop, o Breydelstee,
Hier staan uw kloeke zonen ree
Als 't onweer is in Vlaanderen.
Gij vocht weleer den sporenslag !
Nog slaan we, als 't moet, als op dien dag,
Een legerschaar aan spaanderen,
Paster Fonteyne, dat was ne man
...

03

Pro-senioren

2018 - 2019

Victor Priels  v.  Zjike

2017 - 2018

Thomas Coussée  v.  Zesse

2016 - 2017

Matisse Dewilde  v.  JJ

2015 - 2016

Jock Coppejans  v.  Erte en Dieter Naert  v.  Bafte

2014 - 2015

Tarik Comeyne  v.  Mwoortel

2013 - 2014

Laurenz-Frederik Pauli  v.  Bieber

2012 - 2013

Jean-Charles Joris  v.  Nibeirt

2011 - 2012

Quentin De Vos  v.  Norre en Matthieu Baert  v.  PeeVee

2010 - 2011

Alexander Smets  v.  Staarder

2009 - 2010

Mathias Formesyn  v.  Waldec

2008 - 2009

Guillaume Cornille  v.  Spetter

2007 - 2008

Jean-Baptiste Cornille  v.  Zak

2006 - 2007

Stéphane Trouvé  v.  Fanusi

2005 - 2006

Karel Holvoet  v.  Knuppel

2004 - 2005

Lode Tant  v.  Dobber

2003 - 2004

Rembert Dochy  v.  Ampho

2002 - 2003

Pieterjan Danneels  v.  Tcherno

2001 - 2002

Reinhart Maertens  v.  Epilepsie

2000 - 2001

Chris Pierens  v.  Crisis

1999 - 2000

Chris Pierens  v.  Crisis

1998 - 1999

Gregory Verhoeven  v.  Mussel

1997 - 1998

Lieven Vermeire  v.  Bettie

1996 - 1997

Pieter Weyts  v. 

1995 - 1996

Geert Keunen  v.  Keun

1994 - 1995

Francis Chlarie  v.  Houtman en Xavier Deschilder  v.  Scholdere

1993 - 1994

Bart Crispyn  v.  Barry

1992 - 1993

Wouter Bossuyt  v.  Basiel

1991 - 1992

Franky Baert  v.  Frankie

1990 - 1991

Axel Leys  v.  Lies

1989 - 1990

Filip Ducheyne  v.  Cheyne

1988 - 1989

Bart De Prest  v.  Prestje

1987 - 1988

Paul Cardoen  v.  Cardoen

1986 - 1987

Marc Vanfleteren  v.  Fletten

1985 - 1986

Stefan Himpe  v.  Fanus

1984 - 1985

Koen Verbeke  v.  Lippe

1983 - 1984

Tom Janssens en Stefan Himpe  v.  Fanus

1982 - 1983

Pascal Leys  v.  Lurpe

1981 - 1982

Johan Devriendt

1980 - 1981

Paul Vincke  v.  Polle

1979 - 1980

Marc Lemahieu  v.  Matje

1978 - 1979

Yves Van Caillie  v.  Monster

1977 - 1978

Henry Lamiroy  v.  Wiwi

1976 - 1977

Luc Delacourt

1975 - 1976

Geert Verscheure

1974 - 1975

Michel Himpe  v.  Impe

1973 - 1974

Jos Santy  v.  Sanyboy

1972 - 1973

Pierre Serruys  v.  Pietjie

1971 - 1972

Paul Baekeland

1970 - 1971

Paul Baekeland

1969 - 1970

Dirk Van De Voorde

1968 - 1969

André Byl  v.  Billie

1967 - 1968

Pol Verhelst

1966 - 1967

Freddy Standaert

1965 - 1966

Mark Leys

1964 - 1965

Dirk Vandermoere  v.  Presidentje

1963 - 1964

Dirk Vandermoere  v.  Presidentje en Rik Leyts

1962 - 1963

Karel Lantsoght en Marnix Debonnet

1961 - 1962

Hugo Casert

1960 - 1961

Marc Van Hoonacker

1959 - 1960

Erik Slabbinck  v.  Rik

1958 - 1959

Roland De Brabandere

1957 - 1958

Roger Van Hoorickx

1956 - 1957

Marc Van Acker

1955 - 1956

Luc Van Hoonacker

1954 - 1955

Pierre Verstraete

1953 - 1954

Luc Van Hoonacker

1952 - 1953

Jef Depuydt  v.  Seppen

1951 - 1952

Christian Devyt

1950 - 1951

Emiel Van Maele

1949 - 1950

Maurice De Jaegher  v.  Misten

1948 - 1949

Maurice De Jaegher en Karel Boutte

1947 - 1948

Maurice De Jaegher

1946 - 1947

Raymond De Ketelaere

1945 - 1946

Robert Verheecke

1944 - 1945

André Simoens

1943 - 1944

Paul Delbecque

1942 - 1943

Jules Van De Bossche

1941 - 1942

Frans Rommelaere

1940 - 1941

Jan Lantsoght

1939 - 1940

Jacques Rapaert de Grass

1938 - 1939

Albert De Wispelaere

1937 - 1938

Achiel Braet

1936 - 1937

Jozef Bernolet

1935 - 1936

Theo Mistiaen

1934 - 1935

Louis Mistiaen

1933 - 1934

Gerard Beernaert

1932 - 1933

Fernand Quintens en Louis Mistiaen

1931 - 1932

Ignace Lantsoght

1930 - 1931

Prudent Maes

1929 - 1930

Leon Verhaeghe

1928 - 1929

Emiel Jonckheere  v.  Miel

1927 - 1928

Maurice Soetaert  v.  Misten

1926 - 1927

Firmin Beuselinck en Leopold De Schepper

1925 - 1926

Leopold De Schepper

1924 - 1925

Georges Everaert

1923 - 1924

Philip Monbaliu  v.  Fliptje

1922 - 1923

André Van den Bon  v.  Dries

1921 - 1922

Wilfried Dhondt

1920 - 1921

?

1919 - 1920

Paul Wenes

1918 - 1919

P. Van Houtryve

--- Sluiting van de Universiteit ---

1913 - 1914

Raymond van Caloen

1912 - 1913

Jan De Decker

1911 - 1912

Philippe Schram

1910 - 1911

Camiel Van de Voorde

1909 - 1910

Maurice De Wulf

1908 - 1909

Henri Van der Heyde  v.  Ritten

1907 - 1908

Henri Van der Heyde  v.  Ritten

1906 - 1907

Karel De Wolf

1905 - 1906

?

1904 - 1905

Emiel Cauwe

1903 - 1904

Joseph De Wulf

1902 - 1903

Edward Maertens

1901 - 1902

René Declercq

1900 - 1901

Adolf Claeys

1899 - 1900

Adolf Claeys

1898 - 1899

Hendrik Cools

1897 - 1898

Hendrik Cools

1896 - 1897

Ferdinand Maertens

1895 - 1896

Henri-Jean Claeys

1894 - 1895

Henri-Jean Claeys

1893 - 1894

Joseph Devos

1886 - 1887

Baron Albert Ruzette (stichter)